ESEMÉNYNAPTÁR

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kastélykert u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, ápoló-gondozó célú lakóotthona telephelyek ápoló-gondozó egységei színvonalas szakmai munkájának szervezésével, irányításával, koordinálásával és ellenőrzésével kapcsolatos vezető ápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete „vezető ápoló” munkakör betöltésére vonatkozó képesítési előírás szerinti szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú végzettséget, felsőfokú szakmai képesítést igénylő ápoló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

•         Jó szintű munkaszervezési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés tanúsítványának másolata, illetve ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális vezetőképzés teljesítését vállalja

•         hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a 0620/311-1416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002498, valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (8)-(13) bekezdései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

részlegvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kastélykert u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, ápoló-gondozó célú lakóotthona telephelyek zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezésével, irányításával, koordinálásával és ellenőrzésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete „szociális munkatárs” vagy „terápiás munkatárs” munkakör betöltésére vonatkozó képesítési előírás szerinti szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú végzettséget, felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális munkatárs munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzésre való képesség,

•         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

•         Kiváló szintű munkaszervezési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés tanúsítványának másolata, illetve ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális vezetőképzés teljesítését vállalja

•         hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         a szervezeti egység működésére vonatkozó szakmai és vezetői koncepció

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a 0620/311-1416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002497, valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető Okány.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (8)-(13) bekezdései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

részlegvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idős, demens személyek ellátása ápoló-gondozó otthona telephely zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezésével, irányításával, koordinálásával és ellenőrzésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete „vezető ápoló” munkakör betöltésére vonatkozó képesítési előírás szerinti szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú végzettséget, felsőfokú szakmai képesítést igénylő, ápoló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

•         Kiváló szintű munkaszervezési képesség,

•         önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány másolata illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését

•         hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         a szervezeti egység működésére vonatkozó szakmai és vezetői koncepció

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a 0620/311-1416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002496, valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető Füzesgyarmat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (8)-(13) bekezdései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

részlegvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, ápoló-gondozó célú lakóotthona illetve támogatott lakhatást biztosító otthona és foglalkoztatója telephelyek zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezésével, irányításával, koordinálásával és ellenőrzésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete „vezető ápoló” munkakör betöltésére vonatkozó képesítési előírás szerinti szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú végzettséget, felsőfokú szakmai képesítést igénylő, ápoló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

•         Kiváló szintű munkaszervezési képesség,

•         önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés tanúsítványának másolata, illetve ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szociális vezetőképzés teljesítését

•         hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         a szervezeti egység működésére vonatkozó szakmai és vezetői koncepció

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a 0620/311-1416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002495, valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető Dévaványa.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (8)-(13) bekezdései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés

                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés

részlegvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idős, demens személyek ápoló-gondozó otthona székhely színvonalas szakmai munkájának irányításával, szervezésével, ellenőrzésével, koordinálásával kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete „vezető ápoló” munkakör betöltésére vonatkozó képesítési előírás szerinti szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány illetve ezek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, ápoló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

•         Kiváló szintű munkaszervezési képesség,

•         önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata

•         szociális szakvizsga vagy a szociális ágazati vezetőképzés tanúsítványának másolata, illetve ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális vezetőképzés teljesítését vállalja

•         hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         a szervezeti egység működésére vonatkozó szakmai és vezetői koncepció

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a 0620/311-1416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002494, valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető Békés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A § (8)-(13) bekezdései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Informatikus munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Windows operációs rendszer ismerete, szerver és hálózat kiépítése, üzemeltetése, informatikai eszközök karbantartása. Szoftverek telepítése, hálózatbiztonsági feladatok ellátása, informatikai támogatás a közalkalmazottak munkájához. Rendszer üzemeltetés, hiba kezelés, új fejlesztési igények jelzése, új alkalmazás verziók telepítése, tesztelése. Intézményi honlap karbantartása, biztonsági mentések készítése. Kapcsolattartás és együttműködés a fejlesztőkkel, szakterületekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  legalább középfokú iskolai végzettség

§  szakirányú szakképesítés

§  magyar állampolgárság

§  büntetlen előélet illetve annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás és büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  szociális területen, informatikus/rendszergazda munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

§  főiskolai/egyetemi szintű szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  szakmai önéletrajz

§  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szarka Anikó általános igazgató helyettes a 06-70/198-6738 valamint Venyige-Nagy Rita igazgatási egység vezető nyújt a 06-20/289-8662-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton Seeberger Netta igazgató részére az 5630 Békés, Farkas Gy. u. 2. címre.

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a H-KL0002341/2020. számú pályázati azonosítót.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajnalotthon.hu