ESEMÉNYNAPTÁR

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szgyf_banner.jpg

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

 

                           

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

orvos

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Békés megye, 5630 Békés, Farkas Gyula utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A bentlakásos intézmény ápoló-gondozó otthona ellátottai számára háziorvosi feladatok ellátása. Biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Egyetem,

 

•         a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés

 

•         az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételeknek való megfelelés

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         háziorvos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai fényképes önéletrajz

 

•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

 

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

 

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

 

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seeberger Netta igazgató nyújt, a +36 20 311 1416 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-KL002538/2020. , valamint a munkakör megnevezését: orvos.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.hajnalotthon.hu - 2021. január 4.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 4.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

 

                           

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

9 fő gondozó

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Békés megye, 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.

 

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hold u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A bentlakásos intézmény ellátottai valamint támogatott lakhatást igénybe vevő autista ellátottak számára ápolási, gondozási feladatok ellátása. Családias, hangulatos, életszerű gondozás. Individuális ápolás, egyéni fejlesztés megvalósítása, életminőség javítása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Középfokú képesítés,

 

•         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározottak alapján szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, pszichiátriai gondozó és ápoló szakirányú végzettség

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet illetve annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás és büntetőeljárás hatálya alatt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         fogyatékos ellátás valamint autista ellátás területén gondozó munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Tímea részlegvezető nyújt, a 0620/289-8589 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90402-A/870/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 9 fő gondozó.

 

•         Elektronikus úton Seeberger Netta igazgató részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.hajnalotthon.hu - 2020. december 23.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 23.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.