ESEMÉNYNAPTÁR

April 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

 

LÁTOGATÁSI és KIJÁRÁSI TILALOM!

 

Az Országos Tiszti Főorvos a koronavírus miatt Magyarország valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el. Az eddigi a megbetegedések súlyos formái elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érintik.

A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni.

Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség. 

Látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Intézményünk ilyenkor biztosítja a megfelelő védőöltözetet a látogatóknak.

 

A tilalom március 8.- tól visszavonásig érvényes!

 

Tájékoztatom továbbá az alábbi aktuális információkról:

 

Borostyánkert Otthon Dévaványa (5510 Dévaványa, Széchenyi út 25.)

 

A kapcsolattartás az alábbi módon és elérhetőségeken biztosított:

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi út 25.

 

Telefon:

Központi: 06-66-483-109

I. osztály mobil: 06-20-959-2529

II. osztály mobil: 06-20-959-2083

Indigó lakóotthon: 06-66-645-674

Türkiz lakóotthon: 06-66-220-155

Harmónia lakóotthon: 06-66-220-303  

 

Pénztári nyitva tartás külön kijelölt, elkülönített helyen (melyről az intézmény bejáratánál kapható iránymutatás) az alábbi időpontokban biztosított:

 

Szerda: 8:00 órától – 10:00 óráig

Tájékoztatás

Tájékoztatom, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm rendelet a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére való tekintettel veszélyhelyzetet hirdetet ki. A rendelet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma útmutatása értelmében a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthona - Dévaványa nappali ellátása által biztosított szolgáltatás felfüggesztésre kerül a veszélyhelyzet idejére.

Az Önálló életvitelt továbbra is támogatjuk a telefon, illetve online elérhetőség által:

Telefon: 66/483-109, +3620/289-8589

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.hajnalotthon.hu

Telefon az alábbi időpontokban állunk rendelkezésre:

Hétfő- csütörtök: 8.00- 16.30

Péntek: 8.00- 14.00

 

Kérjük a tájékoztatás elfogadását!

 

Dévaványa telephely

Borostyánkert Otthon

 Békés megye északi részén fekszik Dévaványa városa, a Nagy Kunság és a Nagy Sárrét találkozásánál, lakosainak száma 7772 fő. 1875-ben megépítették az úgynevezett szegény kórházat, ez megfelelt a mai szociális otthonnak. Az intézmény, mint a település szegény-háza, 1949-ben kezdte meg működését idősek nappali otthonaként, majd idősek bentlakásos otthonaként működött.

Az évek során folyamatosan alakult át az otthon szociális otthonná, majd fogyatékos személyeket ellátó otthonná.

1981-től értelmileg és testi-leg sérült felnőtt személyek ápoló-gondozó otthonaként működik. Ellátottak, az ország különböző településeiről érkeznek. Leggyakrabban Békés megye településeiről. Az utóbbi 20 évben az intézmény több fejlesztésen esett át, ezzel háromszorosára emelkedett az alapterülete. Beruházások, pályázatok eredményeképpen, az épületállomány jelentősen bővült, színvonala emelkedett. 1997-ben Szivárvány fantázia néven indult lakóotthoni és foglalkoztató házi program. Ennek keretében három lakóotthon Türkiz, Indigó, Harmónia. valamint Sárga és a Harmónia foglalkoztató ház került kialakításra.

 

A mai borostyánkert fogyatékos embereket ellátó szociális otthon, Széchenyi utcai épületében 130 ellátottnak, a lakóotthonokban 32 fő ellátottnak biztosít mindennapi ellátást. Fogyatékosok személyek nappali ellátásában jelenleg 16 fő családban élő, értelmileg sérült fiatal napközbeni ellátását és fejlesztő foglalkoztatását prezentáljuk.

Az elhelyezések 2-3-4-5 ágyas szobákban történik, mind a nagy intézményben és a lakóotthonban. Házaspárok, tartós párkapcsolatban élők számára biztosítjuk az együttélést. Az intézmény lehetőséget teremt arra, hogy ellátottjaink, szobáikat, saját bútorzataikkal, dísztárgyaikkal rendezhessék be. Lakók valamennyien értelmileg sérültek, közülük sokan mozgásukban, hallásukban és látásukban is akadályozott. Háziorvosi szolgálat, pszichiátriai szakrendelés, gyógytornász, dietetikus biztosított a gondozottainknak. Különféle kulturális, szórakoztató és sporteseményeken is részt vesznek. Az ápolás, gondozásra szoruló ellátottak, napjaikat igyekszünk színessé tenni. Mindennapi programok, elfoglaltságok szervezése mellett, figyelemmel kísérjük lelkiállapotuk változásait. Következetes nevelőmunkánkkal folyamatos fejlesztésre törekszünk.

 

Gondozottaink számára olyan mértékű segítséget kívánunk nyújtani, hogy életminőségük az egyéni adottságaik határain belül, az akadályozottság nélkül élő emberhez közelítsen Fejlesztő központunkban személyre szóló fejlesztést biztosítunk, megfelelő képesítésű szakemberek segítségével. Intézményünk kulturális programjain, mindhárom ellátási formát igénybevevők közösen bekapcsolódnak. A Borostyánkert otthon saját főzőkonyhával rendelkezik, mely a településen élőknek is biztosít ebédhordási lehetőséget. Nemcsak saját konyhája van az intézménynek, hanem mosodája is, mely több telephely szennyes textíliáit tisztítja. Igyekszünk lépéseket tenni a normalizáció, az integráció, az önrendelkezés és a rehabilitáció útjain.


Összesen 178 fő értelmileg akadályozott személy ellátásáról gondoskodunk számos ellátási formában:

·         fogyatékkal élő személyek otthona – engedélyezett férőhely szám 130,

·         lakóotthoni elhelyezések összesen 32 engedélyezett férőhellyel,

·         fogyatékkal élők nappali ellátása – engedélyezett férőhely szám 16.

 

Borostyánkert Otthon (fogyatékos személyek otthona):
A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:

·       a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást

·       - napi ötszöri étkeztetést

·       szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását 

·       az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését

·       az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket

·       a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit

·       gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről
- alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat külön díjazás ellenében biztosítjuk (pedikűr

·       az intézmény minden ellátottjának biztosítja a szükséges háziorvosi ellátást, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. A ápolói felügyeletet szakképzett ápolók biztosítják napi 24 órában.

A lakók korszerű és családias körülmények között élnek, célunk az ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása. Az ellátottak számára olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő, egyéni bánásmódban részesülnek.

 

Lakóotthoni elhelyezés

Lakóotthoni elhelyezés: az intézmény az ellátottak számára 3 ápoló,- gondozó célú lakóotthont tart fent 32 fő részére. A Türkiz, a Harmónia és az Indigó lakóotthonban élő embereknek lehetőségük van az önállóbb élet megtapasztalására. Emellett állandó segítői felügyelet mellett lehetőség nyílik a lakó egyéniségének kibontakozására, a döntések meghozatalára, valamint a készségek és képességek kialakítására, gyakorlására. Továbbá a lakók esélyt kapnak az együttélési szabályok, és társadalmi normák elsajátítására is. A lakók foglalkozásokon is részt vehetnek, biztosított számukra a munkavégzés, de igény szerint megteremtjük az egyedüllét lehetőségét is. Intézményünkben fontos szerepet játszik a közösségi élet, valamint a társas kapcsolatok ápolása, megőrzése. A lakóotthonban az ellátottak önállóan (irányítással, beosztással) végzik a házon belüli és a házkörüli feladatokat. Az intézmény változatos programokat is biztosít a lakók számára, például: családias főzés, ünnepi alkalmak megtartása, színházlátogatás, valamint a kulturális rendezvényeken való részvétel is.

 

Fogyatékkal élők nappali ellátása

Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása: jelenleg 16 fő családban lévő fogyatékkal élő személy napközbeni ellátását, és fejlesztő foglalkoztatását biztosítjuk. A nappali ellátás célja, hogy az ellátottak számára biztosítsuk az állapotuknak megfelelő önállóságot, valamint döntési lehetőség. További célok között szerepel a racionális kompetencia erősítése, a foglalkoztatási rehabilitáció és társadalmi integrációjuk segítése. A nappali ellátásban résztvevők munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tartózkodnak az intézményben.

Nappali ellátásában nyújtott szolgáltatások:

·         napközbeni tartózkodás

·         egyszeri meleg étkezés biztosítása

·         szabadidős programok szervezése

·         hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

·         foglalkoztatás és munkavégzés lehetőségének megszervezése

·         egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése

·         életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

·           mentálhigiénés gondozás

Az ellátottak az intézmény által szervezett szabadidős és kulturális rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek, valamint a városi rendezvények állandó látogatói.

 

Az intézmény fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a lakók számára lehetőséget biztosít a munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban jelenleg 68 fő vesz részt. 51 fő az intézmény, 17 fő pedig a budapesti Kézműipari Kht. alkalmazásában áll. Az ellátottak részére egyéni foglalkoztatási terv kerül kidolgozásra. A fejlesztő foglalkoztatás célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, jövedelemszerzés. Munkatevékenységek: Hulladék újrahasznosítása, használt eszköz bontása, szőnyeggyártás, egyéb textiláru gyártása, zöldterület-kezelés, takarítás.

 

A lakók számára biztosítottak a napi szabadidős elfoglaltságok. Az éves foglalkoztatási tervben meghatározott témák köré szerveződnek a kreatív és mozgásos tevékenységek, közösség építő programok, figyelmet fordítunk az önkiszolgálás minőségi javítására is.

Minden ellátott fejlesztése a következő négy terület kiemelésével zajlik:

·         a kommunikáció, önkiszolgálás, tevékenység és a szocializáció területén.

A következő fejlesztő tevékenységek bevonásával:

- Mozgásélmény, mozgásfejlesztés. 
- Felolvasás, Bibliai ismeretek.
- Értelmi képességek szinten tartása.
- Zene-, játék-, művészet, film.
- Snoezelen terápia. 
- Bazális stimuláció.
- Kultúrtechnika, kommunikáció.
- Ünnepekre való készülés.

Intézményben működő kulturális csoportok
- Tánc (néptánc) és hangszeres (Bíbic citera zenekar) oktatás.

- Napsugár színjátszó csoport

-  Labdarúgás

- Szocioterápiás szakkör (hímzés, varrás, gobelin, subázás).

 

Sajátosságok:

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthona földrajzi szempontból Dévaványa városában helyezkedik el. A város Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében a Gyomaendrődi járásban található, tájegységileg a Kis- Sárréten.

Dévaványa város tekintetében az országos fő közlekedési hálózatokhoz az alábbi csomópontok tekintetében van lehetőség kapcsolódni:

Szeghalom−Körösladány−Gyomaendrőd−Szarvas útvonalon a 44-es főútvonalhoz, a Gyomaendrőd−Mezőtúr− Törökszentmiklós útvonalon pedig a 4-es számú főútvonalhoz van rájutási lehetőség a főváros irányba,

Szeged, Debrecen irányába tartó főútvonalakhoz is viszonylag jó megközelítési lehetőség adódik.

A Közösségi közlekedés tekintetében a mellékvonali vasúti közlekedés egyik csomópontját képezi Dévaványa. A helyi buszjárat jelenleg nem üzemel, ellenben a távolsági buszos tömegközlekedést a térségben a Kunság Volán Zrt., DAKK Zrt. és a Hajdú Volán Zrt. biztosítja. A dévaványai vasútállomás gyalogosan 30 percre a busz pályaudvartól 15 percre található az intézmény. Tájékozódást segítő irányjelző táblák mutatják, hogyan lehet megközelíteni a Borostyánkert Otthont.