Intézményünk története az 1873-as évre nyúlik vissza, amikor is az akkori „Szegényápoldába - Menházba” beköltöznek az első lakók 130 fővel. A következő évtizedekben folyamatos bővítések folytak, majd 1949-ben az intézmény neve Szociális Otthonra változik. Harminc év múlva létrejött Békés Város Tanácsa Egyesített Szociális Intézménye, ahol a bentlakásos ellátás kiegészült házi gondozással.

1981-1987-ig egy nagyszabású beruházás keretében valósult meg a mostani paviloni épületek felépítése.

Napjainkig több fenntartó tevékenysége alatt folyt a szociális ellátás.

Az intézmény történetében jelentős év a 2008-as év, amikor országszerte több szociális intézmény integrációja történt meg. Az integrációval létrejött a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, amelynek fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége.

Az Intézmény időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézménye, 299 fő időskorú ellátásáról gondoskodunk

Hajnal István Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások:


A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást

 • napi ötszöri étkeztetést, az egészségi állapotnak megfelelő diéták, valamint dietetikussal történő  személyes konzultációs lehetőséget
 • szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását
 • az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését
 • az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást
 • a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit
 • gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről
 • alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat külön díjazás ellenében
 • A szükséges háziorvosi ellátást, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást az intézmény minden ellátottjának biztosítja.

A nővéri felügyeletet szakképzett nővérek biztosítják napi 24 órában.

2017. augusztus 16-tól szakápolás végzését

A lakók ellátása korszerű és családias körülmények között folyik, célunk az ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása. Az ellátottak számára olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő, egyéni bánásmódban részesülnek.

A gondozást igénylő idős ellátottakat egyedi individumként kezeljük, és bio-, psziho-, szociális egyensúlyára törekszünk, megvalósítva ezzel a minőségi gondozást.

Mentálhigiénés ellátás fontos szerephez jut, kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra:

 • lelki támaszt nyújtunk, csökkentjük az elmagányosodást, erősítjük az egyének biztonságérzetét
 • az betegségekből egyéb problémákból adódó nehézségeken, krízisen átsegítjük az lakókat
 • a családi kapcsolatok ápolását elősegítjük
 • mindenki megtalálja a számára örömet nyújtó foglalkoztatási lehetőséget
 • egyéni és csoportos foglalkoztatásokat egyaránt kínálunk mindenki számára
 • az igényekhez igazodó, széles körű kulturális és szabadidős programokat kínálunk
 • tradicionális ünnepeinket méltó módon megünnepeljük
 • segítséget kapjanak a lakók érdekképviseletük érvényesülésében
 • szabad vallásgyakorlást elősegítésére

Demens ellátása:

 a különböző mértékű dementiában szenvedő ellátottak számára külön, a megváltozott igényekhez igazodó egyéni gondozási tervet készítünk, melyben a hangsúly a szellemi leépülés lassításán, a szociális kapcsolatok beszűkülésének megakadályozásán és a megváltozott képességekhez való alkalmazkodás segítésén van.

Sajátosságoka:

az Intézmény Békés város központjától 2 km-re található, zöld övezetben a Kettős- Körös szomszédságában. Autóval, autóbusszal egyaránt jól megközelíthető. Az Intézmény külső kerítése mellett a látogatók rendelkezésére áll egy 6-8 férőhelyes parkoló, a helyközi busz megállója kb. 100. m-re, a helyi járaté az Intézmény kapuja előtt található.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A hajnalotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.